Terminy spotkań w roku formacyjnym 2018/2019

Podział dekanatów na rejony (obowiązuje od sierpnia 2017 r.):

rejon 1 - dekanaty: staromiejski, bielański, jelonkowski, ochocki, śródmiejski, ursuski, wolski, żoliborski, błoński, brwinowski, grodziski, kampinoski, lasecki, pruszkowski, duszpasterstwo specjalne
rejon 2 - dekanaty: mokotowski, ursynowski, wilanowski, czerski, grójecki, konstanciński, mogielnicki, piaseczyński, raszyński, tarczyński, warecki

pobierz w wersji PDF

sobota, 24 listopada 2018 r., godz. 9.00 - spotkanie formacyjne w Świątyni Opatrzności Bożej wspólne dla obu rejonów

sobota, 12 stycznia 2019 r., godz. 18.00 - opłatek z ks. kard. Kazimierzem Nyczem w Domu Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej 17/19

marzec 2019 r. - Wielkopostny Dzień Skupienia w Domu Rekolekcyjnym oo. Franciszkanów w Niepokalanowie; rozpoczęcie w piątek o godz. 17.30, zakończenie w sobotę o godz. 15.30. Dzień skupienia obejmuje nocleg z piątku na sobotę;
15-16 marca 2019 r. - REJON 1
22-23 marca 2019 r. - REJON 2

Wielki Czwartek, 18 kwietnia 2019 r. - uczestnictwo we Mszy Krzyżma w Archikatedrze Warszawskiej pod przewodnictwem ks. kard. Kazimierza Nycza (godz. 10.00)

Wielki Piątek, 19 kwietnia 2019 r. - udział przedstawicieli nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej w Drodze Krzyżowej ulicami Starego Miasta, niesienie Krzyża na odcinku między stacjami - godz. 20.00

niedziela, 2 czerwca 2019 r. - XI Dzień Dziękczynienia; uczestnictwo we Mszy św. oraz pomoc w udzielaniu Komunii świętej przed Świątynią Opatrzności Bożej na Polach Wilanowskich; obecność obowiązkowa przynajmniej jednego szafarza z każdej parafii

15 czerwca 2019 r., godz. 10.00 - diecezjalna pielgrzymka nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. do Sanktuarium Matki Bożej Prymasowskiej Wspomożycielki w Rokitnie

Boże Ciało, czwartek, 20 czerwca 2019 r. - budowa ołtarza (przed procesją), uczestnictwo w procesji (godz. 10.30, Plac Zamkowy) oraz udział we Mszy św. przy IV ołtarzu na Placu Piłsudskiego i pomoc w udzielaniu Komunii świętej

 

Spotkania wyróżnione kolorem granatowym są obowiązkowe w ramach formacji permanentnej; obecność na nich jest brana pod uwagę podczas przedłużania misji nadzwyczajnego szafarza na kolejny rok.

Duszpasterz
nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej
w Archidiecezji Warszawskiej

ks. dr Bartosz Szoplik

Zalecana lektura

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu

Liturgia Godzin

encyklika Jana Pawła II Ecclesia de Eucharistia - o Eucharystii w życiu Kościoła

instrukcja Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Redemptionis sacramentum

nowe, obowiązujące Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego; Poznań 2004

list apostolski Jana Pawła II Mane nobiscum Domine na Rok Eucharystii

Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium duszpasterstwa służby liturgicznej

kard. Joseph Ratzinger, Duch liturgii

Społeczne drogowskazy wiary - wykłady ks. bp. Piotra Jareckiego, oparte na Kompedium nauki społecznej Kościoła

ks. Sławomir Ropiak, Misterium Bożego Miłosierdzia w życiu i posłudze nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej; Olsztyn 2003

Raniero Cantalamessa OFMCap., Eucharystia - nasze uświęcenie. Tajemnica Wieczerzy Pańskiej; Warszawa 1994

Materiały dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, Warszawa 2004

Księgarnia na ul. Miodowej