Posługa wobec chorych

  • Zwykły obrzęd Komunii chorych udzielanej przez szafarza nadzwyczajnego
  • Skrócony obrzęd Komunii chorych udzielanej przez szafarza nadzwyczajnego [obecnie niedostępne]

Posługa podczas Mszy świętej

  • Sposób pełnienia posługi przez nadzwyczajnego szafarza podczas Mszy św. [obecnie niedostępne]
  • Obrzęd jednorazowego upoważnienia wiernego świeckiego do rozdawania Komunii św. (nie dotyczy szafarzy nadzwyczajnych ustanowionych przez biskupa) [obecnie niedostępne]

Inne formy posługi